за Христос

Библейски Речник / Мерзост

Дума, която в Св. Писание се отдава на отвратителни и омразни предмети. Кумирите и поклонението им, бяха наречени така, защото те отнемаха от Бога почитанието му, и освен това обредите, сами по себе си бяха гнусни и жестоки - Второзаконие 7:25,26 Второзаконие 12:31. Тази дума, се употребяваше относително за евреите в Египет - Битие 43:32; Изход 8:26, или защото те ядяха и принасяха в жертва животните, които се имаха за свети от египтяните, или защото те не пазеха онези наредби при яденето, които са част от Египетската религия; и в Битие 46:34, защото те бяха скитащи се овчари, а Египет е бил по-напред угнетяван от хора подобни на тях.

Мерзостта, която докарва запустение, предсказана от пророк Даниил - Даниил 9:27, вероятно, обозначава изображението на Юпитер, поставено в Ерусалимският храм по заповед на Антиох Епифан - 1Мак. 6:7; 2Мак. 6:2. Но чрез мерзостта, която докарва запустение, казана от нашия Господ - Матей 24:15; Марк 13:14, и предсказана, че ще се види в Ерусалим, през последната обсада на този град от римляните под Тит, вероятно обозначава Римската войска, на която знамената са носели изображенията на боговете и на царете им, на които са се покланяли около храмът, когато той и градът бяха превзети - Лука 21:20. Виж Оръжия.« Назад