за Христос

Библейски Речник / Мератаим

Символично име на Вавилон - Еремия 50:21.


« Назад