за Христос

Библейски Речник / Межда

Евреите малко правели плетове и стени - Марк 2:23, въпреки че заграждали градините си; и затова междите на частните поземлени владения те бележели с купове камъни или с дървета - Рут 2:3; и понеже камъните по междите беше лесно да се преместят, то е било необходимо, едно подобно преместване строго да се забрани и накаже - Второзаконие 19:14; Притчи 22:28; Осия 5:10.


« Назад