за Христос

Библейски Речник / Амарфал

Сенаарски цар по времето на Авраам. С трима други царе, той воювал против племената около Мъртво море, и против градовете на полето - Битие 14:1.


« Назад