за Христос

Библейски Речник / Мед

В старите времена в Палестина се произвеждал много мед, и затова в Св. Писание често четем, че в онази земя тече мляко и мед - Левит 20:24. Мед от диви пчели, често се е намирал в кухините на дърветата и между камъните на скалите - Второзаконие 32:13; Псалми 81:16; и с див мед се хранил и Йоан Кръстител - Матей 3:4. Медът тогава много се е ценил - Псалми 19:10; Притчи 5:3 Притчи 27:7. Пътешественици са забелязали, че в Палестина медът и днес изобилва.


« Назад