за Христос

Библейски Речник / Махпелах

Нивата и пещерата, които купи Авраам за гробница на домът си. Сара първа бе погребана там - Битие 23гл., а по-късно Авраам, Исаак, Ревека, Яков, Лия и др. - Битие 49:30 Битие 50:13. Виж Хеврон.


« Назад