за Христос

Библейски Речник / Маханаим

Едно място, наречено така поради това, че Яков срещнал там едно войнство ангели, когато се връщал от Падам-арам - Битие 32:1,2. То се намирало на север от Явок и близо до Фануил, и после станало Левитски град от Гадовото племе - Исус Навиев 21:38. То е било укрепен град, защото Исвостей живял там през краткото си царуване, а Давид намерил прибежище там, когато Авесалом въстанал срещу него - 2Царе 2:8 2Царе 17:24,27.


« Назад