за Христос

Библейски Речник / Матусал

Син на Енох, и баща на Ламех. Той живял 969г., по-дълъг живот от всеки друг, за когото е записано, и умрял през годината преди потопа - Битие 5:21,22.


« Назад