за Христос

Библейски Речник / Матия

Един от учениците, който последва Исус след кръщението му от Йоан, и бе с Него до възнесението му - Деяния 1:21-26, и който след възнесението беше причислен в числото на апостолите. Повече не знаем за него.


« Назад