за Христос

Библейски Речник / Масхил

Едно име, което намираме в тринадесет псалми, и което общо се приема, че значи учител.


« Назад