за Христос

Библейски Речник / Масфа

I. Град в Галаад, наречен така от един куп камъни, натрупани от Яков и Лаван - Битие 31:49. Мнозина мислят, че тази Масфа е същата, която се споменава в историята на Ефтай - Съдии 10:17 Съдии 11:11,29,34.

II. Вениаминов град, средоточно място, където се събирали племената през времето на съдиите - Исус Навиев 18:26. Тук Самуил принасял жертвите и седял, и тук Саул приел назначението си за цар - 1Царе 7:5-16 1Царе 10:17. Този град, бе укрепен от Аса против Израил - 3Царе 15:22; той стана седалище на управителя, подвластен на Навуходоносор - Еремия 40:6; и него отново населиха неколцина юдеи, след връщането си от плена - Неемия 3:19. Името му показва, че неговото местоположение е било високо; и още този град, е бил близо до Рама; и затова някои мислят, че е бил разположен на мястото, което сега се нарича Неби Самуил, четири-пет мили на север-северо-запад от Ерусалим, а други на мястото, където пътешественикът може да добие най-първо, един прекрасен изглед на града, като го приближава от север.

III. Град в Юдовото поле - Исус Навиев 15:38.

IV. Долина при Ермон, близо до Сидон - Исус Навиев 11:3,8.

V. Моавски град, където Давид заведе родителите си при Моавския цар, когато беше преследван от Саул - 1Царе 22:3. Някои смятат, че той е същия Кир Моавски, днес Керак.« Назад