за Христос

Библейски Речник / Мариса

Град в Юдея - Исус Навиев 15:44, укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:8, и месторождението на Михей. В един дол близо до Мариса, Аса победи Зара с безчетното му пълчище етиопяни - 2Летописи 14:9-13. Мариса бе разположена на западния предел на Юда, на юг от Елевтеропол.


« Назад