за Христос

Библейски Речник / Амаличани

Силен народ, който населявал Камениста Арабия, между Мъртво и Червено море. Не можем да определим местообиталището им, само е явно, че са живели на юг от Палестина, между планината Сиир и границата на Египет. Изглежда не са владели много градове, въпреки, че се споменава за един град - 1Царе 15:5. По принцип живеели като скитници в пещери или в шатри, както живеят днес Бедуините. Израилтяните току що били преминали през Червено море и амаличаните ги нападнали в пустинята Рафидим, и избили онези от тях, които от слабост изостанали. За това нападение без причина срещу Божия народ, те са осъдени на изтребление - Изход 17:8-16. Те пак се опълчили срещу една част от израилтяните на границата на Обетованата земя - Числа 14:45, но след 400 години Саул ги нападнал и разбил по повелението Господне - 1Царе 15гл. А тези, които успели да избягат, са поразявани от Давид на няколко пъти - 1Царе 27:8 1Царе 30:1; 2Царе 8:12, и най-накрая са избити окончателно от Симеоновите синове по времето на Езекия - 1Летописи 4:43, и така се изпълнило пророчеството на Валаам - Числа 24:20. Аман, последният от това поколение, за когото се споменава в Писанието, загинал както бащите си, като се стараел да унищожи целия Еврейски народ. Виж книгата Естир.


« Назад