за Христос

Библейски Речник / Мактес

Място вътре в Ерусалим или близо до него, където живеели търговци на сребро - Софоний 1:11. От значението на името e вероятно, Мактес да е бил долина. Иероним определя местоположението му в ниската част на града, където са съществували тържища (пазари) по времето на превземането на града от Тит.


« Назад