за Христос

Библейски Речник / Мадмина

Град близо до Ерусалим, на който местоположението сега не се знае - Исая 10:31.


« Назад