за Христос

Библейски Речник / Мадмана

Град близо до Газа, който бе определен отначало за Юдовото племе, и след това за Симеоновото - Исус Навиев 15:31, 1Летописи 2:49.


« Назад