за Христос

Библейски Речник / Амалик

Син на Елифаз и внук на Исав - Битие 36:12. Не е известно дали в Библията се споменава за неговото потомство, понеже народът наречен Амаличани е съществувал дълго време преди него - Битие 14:7; Числа 24:20.


« Назад