за Христос

Библейски Речник / Мадиам

Четвъртият син на Авраам и Хетура - Битие 25:2.


« Назад