за Христос

Библейски Речник / Магедон

Град на Манасия в пределите на Исахар. Той бил столица на ханаанците, и те дълго време се задържали в него - Исус Навиев 12:21 Исус Навиев 17:11; Съдии 1:27. Той е бил построен на югоизточния предел на Езраелското поле, близо до Кисон, и "водите на Магедон", споменати в песента на Девора и Варак, може да обозначават Кисон - Съдии 5:19,21. През царуването на Соломон, Магедон е укрепен - 3Царе 9:15. Тук умря цар Охозия, и цар Йосия бе поразен, умъртвен, и горчиво оплакан - 4Царе 9:27 4Царе 23:29; Захария 12:11. Един пътешественик - изследовател на древности мисли, че на мястото на Магедон, сега стои едно село на име Лейджун, което римляните наричали Леджио.


« Назад