за Христос

Библейски Речник / Мааха

I. Град или област в Сирия - 1Летописи 19:6; близо до полите на Ермон и Гесур. Делът на Манасиевото племе отвъд Йордан, стигал до Мааха, както и до царството на Ог, Васанския цар - Второзаконие 3:13,14, но тя не е била подчинена на израилтяните - Исус Навиев 12:4-6 Исус Навиев 13:13, освен през царуването на Давид, Соломон, и Еровоам II. Царят на Мааха, заедно с други сирийци, се съюзи с амонците в бой против Давид, но всичките бяха разбити и подчинени - 2Царе 10:6-8,19.

II. Жена на Давид, и майка на Авесалом. Тя бе дъщеря на Талмай, Гесурския цар - 2Царе 3:3.

III. Жена на Ровоам и майка на Авия, Юдови царе. Наречена е "дъщеря" на Авесалом - 3Царе 15:2; 2Летописи 11:20-22, но в 2Летописи 13:2, я наричат Михаия дъщеря на Уриил. Тя е упражнявала голямо влияние над членовете на царския дом, но бе отхвърлена, да не бъде царица от внука си Аса, поради идолослужението й - 2Летописи 15:16.

Шест други с това име са поменати, в Битие 22:24; 3Царе 2:39; 1Летописи 2:48 1Летописи 7:16 1Летописи 11:43 1Летописи 27:16.« Назад