за Христос

Библейски Речник / Алфей

I. Баща на Яков - Матей 10:3; Лука 6:15, и съпруг на Мария, която обикновено се счита за сестра на майката на Христос - Йоан 19:25. Виж Мария I и III. Като сравним Йоан 19:25 с Лука 24:18 и Матей 10:3, излиза, че Алфей е същия Клеопа, понеже Алфей е гръцкото му име, а Клеопа е еврейското или сирийското.

II. Баща на Матей или Левий, евангелиста - Марк 2:14.« Назад