за Христос

Библейски Речник / М'не, М'не, Т'кел, упарсин

Халдейски думи, свръхестествено написани на стената по времето на Валтасаровото нечестиво пируване, които означавали близкото разорение на царството му - Даниил 5:25-28. Гадателите не могли да ги прочетат, нито пък биха посмели да изтълкуват страшното им значение. Обаче на Данаил, била дадена способност от Бога, да разбере и с дързост да обяви страшното им значение; и в същата нощ, той сам бил очевидец на изпълнението им.


« Назад