за Христос

Библейски Речник / Лък

Едно оръжие, твърде много употребявано в старите времена, и за лов и за бой. Правели го от дърво, рог, или от стомана - Битие 27:3; Псалми 18:34. Носели го в един вид калъф, когато не го употребявали - Ав. 3:9. Вениаминците, са били прочути с умението си в употребата на това оръжие - 1Летописи 12:2; 2Летописи 14:8 2Летописи 17:17. Виж Оръжия. Изречението "неверен лък", с който Израилевия народ се сравнява - Псалми 78:57; Осия 7:16, значи един зле направен лък, който се отмята и не хвърля стрелата там където се мери. Употребяването на лъка в бой, е било за дълго време обичайно у евреите - Битие 48:22. В 2Царе 1:18, "Песента на лъкът", значи плачът над Саул и Йонатан, който следва; и така се казва защото това оръжие се споменава в 22 стих.


« Назад