за Христос

Библейски Речник / Луций

Някой си Киринеец - Деяния 13:1, и един от проповедниците и учителите на Християнската църква в Антиохия, който може да е бил и роднина на ап. Павел - Римляни 16:21.


« Назад