за Христос

Библейски Речник / Лунички

Луничките, са били един вид украшения за шията, и са се носили и от жени - Исая 3:18, и от мъже, даже и около вратовете на камилите - Съдии 8:21,26.


« Назад