за Христос

Библейски Речник / Луна

Този владетел на нощта - Битие 1:16, е един от главните свидетели в света за благостта, мъдростта и силата на Създателя - Псалми 8:3, и като приема всичката си светлина от слънцето, и я отразява върху всички наоколо, той е по един отличен начин образ на църквата Христова. В ясното небе на Изтока, месеца свети преимуществено бляскаво. Повечето древни народи, са обожавали месеца, или са го считали за едно женско божество, което наричали Артемида, Диана, Милита, Астарта, и др. Евреите, са били предупредени против този вид идолопоклонство - Второзаконие 4:19 Второзаконие 17:3, но пак изпаднали в него - 4Царе 21:3; Исая 65:11; Еремия 7:18 Еремия 8:2 Еремия 19:13 Еремия 44:17-25. Виж Лунатик и Новолуние.


« Назад