за Христос

Библейски Речник / Лудими

Мицраимови потомци - Битие 10:13, които са обитавали в Африка, вероятно близо до Етиопия. Те са били прочути стрелци - Исая 66:19, и са споменати като войници, заедно с етиопяните, ливийците, и тиряните - Еремия 46:9; Езекил 27:10 Езекил 30:5.


« Назад