за Христос

Библейски Речник / Луд

Син на Сим - Битие 10:22, и праотец на Лидианите в Мала Азия.


« Назад