за Христос

Библейски Речник / Лог

Еврейска мярка за течности, която събирала около сто драма - Левит 14:10,12,24.


« Назад