за Христос

Библейски Речник / Лице

Същата еврейска дума значи и лице, и присъствие; и често се употребява, за да обозначи човека, вместо образа или присъствието му - Битие 48:11; Изход 33:14; Исая 63:9. Видях Бога "лице с лице", значи възползувах се от неговото присъствие - Битие 32:30; Числа 14:14; Второзаконие 5:4, и видях едно разкритие на неговото естество, и на неговата благодат - 1Коринтяни 13:12.


« Назад