за Христос

Библейски Речник / Лисий

Началник на Римската стража в Ерусалим, през последното посещение на Павел там. В достойното изпълнение на длъжността си, той няколко пъти избавил Павел от злобата на юдеите - Деяния 21:27-40,22 и 23гл.


« Назад