за Христос

Библейски Речник / Лин

I. Християнин от Рим, от когото ап. Павел поздравява Тимотей - 2Тимотей 4:21.

II. Виж Жлеб.« Назад