за Христос

Библейски Речник / Лидия

Една жена от Тиатир, която живяла във Филипи, в Македония, и продавала морави платове. Тя не била еврейка по рождение, но приведена в Юдейството, и в служението на истинния Бог. Тя приела евангелието с радост, и след като се кръстила, с домът си, принудила Павел и сътрудниците му, да останат в къщата й до края на престоя им във Филипи - Деяния 16:14,40. Виж Филипи.


« Назад