за Христос

Библейски Речник / Алмон - дивлатаим

Един от становете (лагерите) на израилтяните по пътят им от планината Ор към полетата на Моав - Числа 33:46. Това място сега е неизвестно.


« Назад