за Христос

Библейски Речник / Лешояд

Виж Син1 III.


« Назад