за Христос

Библейски Речник / Лепта

Eдна малка монета. Две лепти правели един кодрант, или четвърт от един Римски асарий. Асария е струвал малко повече от седем наши стотинки.


« Назад