за Христос

Библейски Речник / Лекари

Египтяните, са били вещи лекари. Всеки Египетски лекар лекувал един вид болест, така че едно голямо домородство, понякога е свиквало много лекари - Битие 50:2. И евреите имаха лекари - Изход 21:19; Притчи 17:22; Матей 9:12; Лука 4:23 Лука 8:43. Най-напред, те не са имали големи познания по анатомия, от части защото са считали, че е скверно да се пипа мъртъв труп. Повечето внимание, те обръщали на външните болести - Исая 1:6; Езекил 30:21, въпреки, че са давали понякога церове и за умствени болести - 1Царе 16:16; 2Летописи 16:12. Те употребявали мехлеми, балсами, минерални бани, и много други лекове - Еремия 46:11. Много пъти са прибягвали и до муски и врачувания.


« Назад