за Христос

Библейски Речник / Лебед

Тази птица се споменава само в Левит 11:18, и Второзаконие 14:16.


« Назад