за Христос

Библейски Речник / Ласей

Град близо до Добри пристанища, на южната страна на Крит. Павел минал покрай това място, по пътя си за Рим - Деяния 27:8.


« Назад