за Христос

Библейски Речник / Кучета

Евреите презирали тези животни, но египтяните са се покланяли на кучетата, както и на котките. На много места в Св. Писание "кучета" се наричат лакоми и ненаситни човеци - Матей 7:6; Псалми 22:16; Фил. 3:2. Кучета се наричат човеци и с други ниски пороци - Второзаконие 23:18; 2Петрово 2:22; Откровение 22:15.


« Назад