за Христос

Библейски Речник / Кристал

Тази дума означавала най-напред лед; сега тя се употребява, за да означи всякакви прозрачни тела, които приличат на лед, на стъкло, или на огледало - Йов 28:17; Откровение 4:6 Откровение 21:11.


« Назад