за Христос

Библейски Речник / Крин или Крем

От това красиво цвете, има различни видове между горските цветя на Палестина. Величието, красотата, и благоуханието му са много приятни на пътниците. Кремът е пролетно цвете, и цъфти рано навсякъде в Святата земя. Едно украшение в храма се правеше във вид на кринове - 3Царе 7:19-26; 2Летописи 4:5. В Песен на Песните кремът често символизира любезност, и съвършенствата на невестата се оприличават понякога на крем - Песен на песните 2:1,2; така невестата говори - 1 ст., и младоженеца се отзовава - 2 ст., и невестата пак подзема - 3 ст. Устните на младоженеца са оприличени на кринове - 5:13, и за него е казано, че пасе между криновете - 2:16, 6:3, което представя Христа задоволен с превъзходствата на людете си. Като си е служил с кремовете, нашия Спасител е направил следното изявление: "Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? - Матей 6:28-30. "Долински крем" е крем, който расте по доловете и долините - Песен на песните 2:1.


« Назад