за Христос

And Eltekeh, and Gibbethon, and Baalath,

Слушай Исус Навиев 19:44
Исус Навиев 19:44

Препратки:

Други преводи на Исус Навиев 19:44: