за Христос

Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.

Слушай Деяния 6:9
Деяния 6:9

Препратки:

Други преводи на Деяния 6:9:

Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха със Стефан.
/ББД 2005/
Но някои от така наречената синагога на либертинците се надигнаха срещу него. Това бяха юдеи от Киринея и Александрия, от Киликия и Азия. Те завързаха спор със Стефан,
/Съвременен превод 2004/
Тогава се надигнаха някои от синагогата, наречена синагога на либертинците #потомци на някогашни еврейски роби#, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия и спореха със Стефан.
/Верен 2002/
Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се повдигнаха и спореха със Стефан.
/Библейско общество 2000/
Тогава някои от синагогата наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана.
/Протестантски 1940/
Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана;
/Православен/
И подигнаха се некои от съборището което се казваше съборище на Ливернтинците, и Киринейците, и Александрийците, и некои от Киликия и Азия, и препираха се със Стефана.
/Цариградски/