за Христос

Ще се скитат от море до море и от север до изток; ще обикалят да търсят словото на ГОСПОДА, но няма да го намерят.

Слушай Амос 8:12
Амос 8:12

Препратки:

Други преводи на Амос 8:12: