за Христос

Горко на онзи, който придобива със зло неправедна печалба за дома си, за да постави гнездото си нависоко, за да се избави от ръката на бедствието!

Слушай Авакум 2:9
Авакум 2:9

Препратки:

Други преводи на Авакум 2:9: