за Христос

Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се повдигнаха и спореха със Стефан.

Слушай Деяния 6:9
Деяния 6:9

Препратки:

Други преводи на Деяния 6:9:

Тогава някои от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия се надигнаха и спореха със Стефан.
/ББД 2005/
Но някои от така наречената синагога на либертинците се надигнаха срещу него. Това бяха юдеи от Киринея и Александрия, от Киликия и Азия. Те завързаха спор със Стефан,
/Съвременен превод 2004/
Тогава се надигнаха някои от синагогата, наречена синагога на либертинците #потомци на някогашни еврейски роби#, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия и спореха със Стефан.
/Верен 2002/
Тогава някои от синагогата наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана.
/Протестантски 1940/
Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана;
/Православен/
И подигнаха се некои от съборището което се казваше съборище на Ливернтинците, и Киринейците, и Александрийците, и некои от Киликия и Азия, и препираха се със Стефана.
/Цариградски/
Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen.
/KJV/