за Христос

Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо до мен, ти, синовете ти и внуците ти, стадата ти, добитъкът ти и всичко, което имаш.

Слушай Битие 45:10
Битие 45:10

Препратки:

Други преводи на Битие 45:10: