за Христос

Чрез тях той ни даде онези велики и безценни дарове, които бе обещал и чрез които можете да участвате в божествената природа и да избягате от покварата в този свят, идваща от човешките страсти.

Слушай 2Петрово 1:4
2Петрово 1:4

Препратки:

Други преводи на 2Петрово 1:4:

чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;
/ББД 2005/
чрез които ни се подариха най-големи и скъпоценни обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света -
/Верен 2002/
чрез които се подариха скъпоценните ни и много големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлата от страстите поквара в света;
/Библейско общество 2000/
чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;
/Протестантски 1940/
чрез които ни са дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в божественото естество, като отбегнете световното разтление от похоти, -
/Православен/
чрез които се дариха нам най-големите и драгоценни обещания, за да бъдете поради тех причастници на божественото естество, и да отбегнете от похотното разтление което е на света.
/Цариградски/