за Христос

Народът видя, как те заминаваха, и познаха Го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.

Слушай Марк 6:33
Марк 6:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:33

Докато Господ и Неговите ученици вървят по брега на езерото, след тях върви огромна тълпа от хора. Исус се съжалява над хората, които са като блуждаещи скитници - без духовен водач, гладни и беззащитни. Тогава Исус започва да ги поучава.

Други преводи на Марк 6:33:

А като отидоха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха.
/ББД 2005/
Докато пътуваха обаче, много хора ги видяха и като ги разпознаха, хукнаха пеша по брега от всички градове и пристигнаха там преди тях.
/Съвременен превод 2004/
А като отиваха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха.
/Верен 2002/
А като отидоха, хората ги видяха и мнозина ги познаха; и от всички градове се стекоха там пеша и ги изпревариха.
/Библейско общество 2000/
А като отидоха людете ги видяха, и мнозина ги познаха; и от всичките градове се стекоха там пеша, и ги изпревариха.
/Протестантски 1940/
И виде ги народът като отхождаха и мнозина го познаха; и стекоха се там пеши от всичките градове, и пристигнаха преди тех, и събраха се при него.
/Цариградски/
And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.
/KJV/